Domov pro seniory

Poslání Domova pro seniory

– Identifikátor: 4838508 – Kapacita: 69 lůžek

Pobytová služba Domov pro seniory je registrovanou sociální službou Domova seniorů TGM, příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem.
Posláním Domova pro seniory je poskytovat důstojné a bezpečné zázemí seniorům nad 65 let věku, kteří jsou zejména z důvodu svého věku či zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.
Našim klientům poskytujeme ubytování, stravování a aktivní využití volného času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů.
Prostřednictvím zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách nabízíme individuální přístup v pomoci při zvládání běžných činností s podporou nácviku péče o vlastní osobu.
Osobní přístup k jednotlivým klientům je zajištěn formou individuálního plánování a sestavených plánů péče.
V případě zájmu poskytujeme lékařskou a rehabilitační péči přímo v budově Domova seniorů TGM.

Cílová skupina

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podmínek registrace se v Domově pro seniory TGM poskytují pobytové sociální služby:

 • seniorům (ženám a mužům) ve věkové skupině od 65-ti let a výše
 • osobám, které z důvodu svého věku a zdravotního stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby (snížená soběstačnost)
 • osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (nezaměstnanost, nízký příjem, hrozba ztráty bydlení, hrozba sociálního vyloučení apod.)

Věková kategorie

 • Mladší senioři (ženy a muži) 65–80 let
 • Starší senioři (ženy a muži) nad 80 let

Kvalitní službu nemůžeme poskytnout v těchto případech:

 • Domov neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá (např. pečovatelská služba, denní stacionář apod.)
 • Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (nutnost hospitalizace)
 • pokud má zájemce infekční onemocnění
 • zájemce se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, těžké demence či těžké duševní poruchy (platné pro tuto službu, neplatí pro službu Domov se zvláštním režimem)
 • pokud je pravděpodobné, že by zájemce z důvodu duševní poruchy mohl závažným způsobem narušovat soužití mezi klienty (platné pro tuto službu, neplatí pro službu Domov se zvláštním režimem)
 • jde-li o osobu závislou na alkoholu či na jiných návykových látkách
 • osobě, které byla vypovězena smlouva o poskytování služeb v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Cíle služby

„Umožnit prožít důstojné a aktivní stáří bez pocitu osamění.“
„Zajistit bezpečný a příjemný pobyt všem klientům, prostřednictvím zútulnění společných prostor se zajištěním kvalitních služeb školených pracovníků. Aktivně podporovat soběstačnost klientů, vyplnit volný čas klientů činnostmi, které povedou k pocitu jejich fyzické i duševní pohody.“

Dále:

 • Poskytovat komplexní ošetřovatelské a sociální služby, podporovat individuálnost péče prostřednictvím plánů péče (pro pečovatele) a ošetřovatelských plánů péče (pro zdravotní sestry), šitých na míru klientovi.
 • Podporovat individuální zájmy a přání klienta prostřednictvím individuálního plánování. Poskytovat mu podporu při jejich realizaci prostřednictvím klíčového pracovníka.
 • Co nejdéle udržet soběstačnost klienta, napomáhat aktivizaci a jeho zapojení do společenského dění v domově.
 • Podporovat klienta ve styku s rodinou a naopak rodinu zapojovat do dění domova.
 • Zprostředkovat navazování společenských kontaktů v rámci projektu „Domov bez barier“ a tím pomáhat v setkávání našich klientů s osobami z veřejnosti, nejlépe ve věku našich seniorů, pořádáním společenských akcí a besed a tím docílit navazování vzájemných kontaktů vedoucích později i k pozdějšímu přátelství. Podporovat vědomě dobré jméno Domova seniorů TGM.
 • Zprostředkovávat setkávání klientů s mladou generací v rámci projektu „Vzdělávání bez barier“.
 • Poskytovat kvalitní stravování z kvalitních surovin z vlastní kuchyně.

Ubytování

 • celková kapacita je 69 lůžek
 • všechny pokoje jsou bezbariérové

Vybavení pokojů:

 • polohovací lůžka
 • noční stolek
 • šatní skříň
 • stůl
 • židle
 • vědomě podporujeme klienty, aby si po dohodě pokoj doplnil vlastním drobným vybavením, aby se cítil „jako doma“
 • pokoje jsou v předpokojích vybaveny jednou koupelnou s toaletou a většina pokojů je navíc vybavena další samostatnou toaletou navíc
 • součástí všech pokojů, koupelen a toalet je signalizace pro přivolání sestry

Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při poskytnutí stravy,
 • dodržování pitného režimu,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
 • vedoucích k sociálnímu začlenění
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla..

Ceník

V ceně služby za ubytování je spotřeba elektrické energie dle standardního vybavení, topení, studená a teplá voda.

Cena za jednolůžkový pokoj činí 210,– Kč/den (pro výpočet úhrady se počítá každý měsíc 30 dnů).

Cena za dvojlůžkový pokoj činí 200,– Kč/den (pro výpočet úhrady se počítá každý měsíc 30 dnů).

Cena za celodenní diabetickou stravu činí 170,– Kč/den.

Cena za celodenní racionální stravu činí 160,–Kč/den.

Písmo
Abc
Abc
Abc