Domov seniorů TGM

Poslání Domova seniorů TGM

Domov seniorů TGM je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem poskytující pobytové sociální služby. Moderní novostavba v Berouně je první pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory, které Středočeský kraj ve své historii postavil.

První registrovaná služba, Domov pro seniory, poskytuje pobytové služby seniorům a osobám nad 65 let věku s tělesným postižením nebo osobám, které jsou z důvodu svého věku a zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.

Druhou registrovanou sociální službou, kterou Domov seniorů TGM poskytuje je služba Domova se zvláštním režimem, kde jsou přijímány osoby, nad 55 let věku, které z důvodu svého chronického duševního onemocnění, se závislostí na návykových látkách, z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy demence jsou závislé na pomoci druhé osoby.

Mimo dvě zmíněné služby poskytuje Domov seniorů TGM také odlehčovací služby, určené seniorům a zdravotně postiženým osobám nad 55 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení. O tyto seniory je jinak pečováno jejich blízkými v jejich domácím prostředí. Odlehčovací služby jsou poskytovány na dobu pobytu nejdéle tři měsíce.

Veškeré sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím péče všeobecných zdravotních sester nebo 24 hodinovou přímou péčí pracovníků v sociálních službách.

Jako součást poskytovaných služeb směřující k navazování společenských kontaktů a aktivizace nabízíme také venkovní terasy s výhledem do okolí Berouna, prostorný bezbariérový park, zookoutek nebo vzdělávání pro seniory.

V případě zájmu poskytujeme lékařskou a rehabilitační péči přímo v budově Domova seniorů TGM.

Naším zájmem je poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu zaměřenou na podporu soběstačnosti, udržení a rozvoj sociálních kontaktů v souladu s respektováním důstojnosti a základních lidských práv a svobod.

Druh poskytovaných sociálních služeb:

 • Domov pro seniory (identifikátor 4838508)
 • Domov se zvláštním režimem (identifikátor 9827880)
 • Odlehčovací služby(identi­fikátor 7671346)

(Poslání a cíle jednotlivých služeb naleznete v sekci vlevo pod názvem SLUŽBY)

Plánované realizační cíle pro rozvoj Domova seniorů TGM:

 1. Vytvoření zázemí a služeb pro nové rehabilitační pracoviště.
 2. Zavedení praní prádla ve stávající prádelně Domova seniorů TGM pro občany a firmy ve městě Beroun a jeho okolí
 3. Vytvoření parku generací
 4. Navázání zahraniční spolupráce s německým městem Goslar
 5. Dovybavení a zútulnění prostor Domova seniorů TGM
 6. Elektronické náramky pro klienty – elektronické zařízení sestra-pacient
 7. Ostatní krátkodobé cíle

 Zakoupení přenosného promítacího plátna  Zakoupit další pračku do prádelny  Vozík a ohřívací vana do kuchyně  Venkovní přístřešek pro klienty upoutané na lůžku  Prosazení zavedení odborné podpory pro klienty v oboru psychologie.


„Domov bez bariér“

Cílem projektu „Domov bez bariér“ je podpora rozvíjení kontaktů mezi osobami z veřejnosti a seniory ubytovaných v Domově seniorů TGM se zachováním jejich soukromí.
Dalším cílem je ukázat, že i v domovech pro seniory se může žít důstojný život.

• Veřejnosti je pro odpočinek k dispozici park před budovou.
• Veřejnosti jsou k dispozici výstavy a vernisáže, konané ve veřejných prostorách domova.
• Veřejnost je podporována v možnosti poobědvat v jídelně za přijatelné ceny.
• Veřejnosti je pro občerstvení přístupna „Kavárnička pro dříve narozené“ s nabídkou pro dospělé i děti.
• Veřejnosti a dětem jsou přístupné prostory zoo koutku domova, akvárium nebo venkovní výběh peruánských koz.
• Pro rodinné příslušníky a seniory, kteří nejsou obyvateli domova, jsou přístupné společenské akce (besedy, hudební představení, divadelní představení apod.)- denní program je vystaven na webových stránkách a v tisku.
• Přístup seniorů z řad veřejnosti je podporován bezplatným vstupem na denní aktivity (keramika, pracovní terapie, vzpomínkové terapie).
• Přístup seniorů z řad veřejnosti je podporován bezplatným vstupem na vzdělávací přednášky projektu „Vzdělávání bez bariér“.
• Návštěvní hodiny u klientů jsou neomezené (po 19 hodině, kdy se uzavírá budova je vhodná domluva se zaměstnanci).
• Prostory domova i park Domova seniorů TGM jsou bezbariérové.


„Vzdělávání bez bariér“

Projekt Domova seniorů TGM

Lokální program vzdělávání pro seniory na Berounsku (od roku 2012) ve spolupráci s Gymnáziem Joachima Barranda Beroun a od 16.10.2015, SOŠ A SOU Beroun Hlinky a Střední zdravotnickou školou Beroun

Cílem je podpora vzdělávání seniorů s cílem zvyšování duševní a společenské aktivity a tím i celkové kvality života. Na přednášky jsou prostřednictvím webových stránek a místních médií zváni i senioři, kteří nejsou stálými obyvateli Domova seniorů TGM z důvodu prolomení bariér „uzavřených domovů seniorů.“
Přednášky jsou bezplatné.

Vznik projektu

Jedním z důvodů vzniku tohoto projektu je vliv koncepce Domova seniorů TGM, která nese heslo „Otevřenost bez bariér“:

 • Bez barier věku – výuky se aktivně účastní naši senioři, učitelé i studenti školy
 • Bez barier společenských
 • Bez barier tělesné nebo duševní nemoci
 • Bez bariér stupně vzdělání
 • Bez barier stěn domova – přístup na přednášky mají i senioři, kteří v domově nemají stálý pobyt
 • Bez barier finančních – tento vzdělávací cyklus je bezplatný

Cíl naší společné vzdělávací aktivity

 • Přirozené navýšení sociálních kontaktů mezi seniory prostřednictvím společné činnosti
 • Přirozený kontakt seniorů s pobytovými službami a seniorů žijících mimo domov
 • Přirozený kontakt s mladou generací a naopak
 • Doplnění a obnovení vědomostí
 • Prodlužování duševního i fyzického zdraví
 • Posilování pocitu důstojnosti a vnitřního uspokojení
 • Spolupráce organizací zřizovaných středočeským krajem,
Písmo
Abc
Abc
Abc