Vzdělávání bez bariér

Dne 16.6.2015 se koná opravdu poslední přednáška v tomto školním roce.
Přednáška je věnována 750. výročí založení města Berouna s názvem Informační a výpočetní technika, společenskovědní obory.
Náplní přednášky bude Historie města Beroun, historie gymnázia a audionahrávka přímé účastnice 2. světové války. Prednáška se koná pod patronací Gymnazia Joachima Barranda Beroun. Přednášet bude paní profesorka Štěpničková a studenti kvinty. Přijďte se podívat. Přednáška je přístupna seniorům z veřejnosti a je bezplatná.

Písmo
Abc
Abc
Abc