Zkvalitňování služeb v Domově seniorů TGM

V úterý 23. 6. 2015 svolal pan ředitel Ondřej Šimon poradu všech zaměstnanců Domova seniorů TGM, aby zhodnotil výsledky práce za uplynulé pololetí a seznámil zaměstnance s novinkami, které je v nejbližším půlroce čekají.
Kromě běžných pracovních činností seznámil přítomné s novinkami, které znamenají posun ve zlepšení kvality péče o klienty. Spadá sem i zavedení počítačového systému Cygnus, ve kterém je zaznamenáváno veškeré plánování i výkon péče každého klienta.

Tento rok byla pro naše zařízení pořízena dvě zvedací zařízení Sára 3000, které přinášejí vyšší standard péče o klienty. Tato zařízení pomáhají pečovatelům imobilní klienty zvedat, přesouvat je z místa na místo, cvičit s nimi a podobně.
Dalším zařízením, které usnadňuje zaměstnancům péči o klienty a zlepšuje úroveň služeb, je sprchovací lůžko, které plánujeme zařadit do provozu již příští měsíc. Sprchovací lůžko umožňuje rychlé a jednoduché sprchování kombinované s komfortem koupání pro klienty s malou pohyblivostí.

Ke zkvalitňování služeb v Domově seniorů TGM patří i aktivní vzdělávání zaměstnanců formou vzdělávacích kurzů. Jsou to například již proběhlé kurzy týkající se specifik práce s cílovou skupinou osob s demencí, individuální plánování nebo kurz bazální stimulace. Další kurzy plánované na 2. pololetí se budou prolínat s praxí našich zaměstnanců v jiných zařízeních sociální péče Středočeského kra­je.

Pan ředitel také seznámil přítomné zaměstnance s benefity, které pro ně vedení domova připravilo. Těmito benefity jsou například permanentky do Aquaparku Tipsport laguna v Berouně, kde je možné využívat plavecký areál nebo fitness. Dalším benefitem jsou permanentky na vstup do městského koupaliště ve Zdicích. Další z výhod je i právní poradna, která je pro zaměstnance zdarma. Zaměstnanci ji mohou využít v tíživé životní situaci, kdy potřebují odbornou pomoc právníka.

Písmo
Abc
Abc
Abc