Pozvánka na výstavu

Domov seniorů TGM v Berouně a volné sdružení fotografů Berounští fotorici ve spolupráci s Muzeem Českého krasu, p.o. (Beroun)

Vás zvou na výstavu

Berounští fotorici 2015

Jak se lidé baví

Výstava bude trvat od 3. 7. 2015 do 23. 8. 2015 a je zpřístupněna veřejnosti každý den od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Patronaci nad výstavou přijal pan Mgr. Ivan Kůs
Výstava je součástí cyklu, který je vedený pod záštitou poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše

Písmo
Abc
Abc
Abc