Autor Berounských reminiscencí Rudolf Kadeřábek o nás píše

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE DOMOV SENIORŮ TGM?

Na kávu, na zmrzlinu, na výhledy, na výstavy, navykat si.
Každý, kdo tam vkročí, musí kulit oči,
kterak hned ráno o všechny je postaráno.
taky jsem tam vkročil, ještě teď mě bolí oči.

Poezie ne. Jen, jak to vyjádřit? Nadměrnost Marnotratnost?
„Říká se tomu psychologický efekt srovnání. Tady je všechno nové, pro první polovinu 21. století samozřejmé.
A o samozřejmostech se nemluví. Kdokoli může se přesvědčit, dveře pro veřejnost jsou dokořan od osmi ráno do dvaceti večer.“
Domov seniorů TGM, i něco nového v krajině, v obci. Co poskytuje, dává městu, občanům?
„Všechny aktivity našich klientů, obyvatel Domova, kutilská dílna, keramická dílna, zookoutek, kavárnička,terasy s výhledy až na nejvzdálenější obzory, kadeřnictví, jídelnu, společenské události, na cokoli je přístup veřejnosti volný, zcela zdarma samozřejmě. Mimo jiné, pro příklad, spolupracujeme s Gymnáziem Jachyma Barranda, říkáme tomu vzdělání bez hranic. Přicházejí profesoři, studenti, navrhují seniorům dobrovolná zadání pro příští setkání. Je zájem o angličtinu, němčinu, biologii, populární byla témata z fyziky. Setkávají se generace, a o to tu běží. Děti ze školek z okolí skoro neminou Domov, aniž by se nezastavily u koziček, podívat se, jak obrůstá srstí náš angorák, angorský králík, pídí se, jestli už se papoušek rozmluvil. Jsme rádi, jak se vžívají různé kulturní akce. Spolupracujeme s Muzeem Českého krasu. Po úspěšné výstavě obrazů jsou tu nyní vystaveny snímky Berounských fotoriců na téma Jak se lidé baví. Naše galérie na chodbě je asi nejdelší výstavní síní v Berouně. Aby Domov byl dalším kulturním střediskem ve městě, o to nám jde.“
Tudíž rovněž o pozvolnou samozřejmost. A perspektivy?
„Park před naším Domovem seniorů TGM je náš. Projekt Park generací je připraven. Bude tu cvičební zařízení pro seniory, pro děti předškoláky, školáky a dospěláky. Pro posezení a na kus řeči u vodoteče místa dost, pár kroků do Domova na zmrzlinu. Tu už pro děti "točíme“, což je nyní v létě žhavé téma. A ona výstava fotografií, Jak se lidé baví„, uklidňující, místy vzrušující podívaná.“
Díky za pozvání.
Se zástupkyní ředitele Domova seniorů TGM, Olgou Dolejšovou rozmlouval Rudolf Kadeřábek

(Poznámka: Rudolf Kadeřábek : Autor Narodil se 26.4.1925 v Be­rouně.Vystudo­val střední všeobecně vzdělávací školu a střední ekonomickou školu.Publikoval především v časopisech Mladý svět, Tvorba, Kmen a denících Mladá fronta a Rudé právo. V současné době autor knih Berounské reminiscence – Sága rodu Křížů, Závodí – Třetí berounské reminiscence Talich a ti druzí – Čtvrté berounské reminiscence a další).

Písmo
Abc
Abc
Abc