Poděkování od klientů a jejich rodiny nás vždy potěší

Dobrý den pane řediteli, sociální pracovnice, sestry a pečovatelky, jistě bych měla vyjmenovat i ostatní personál, ale věřím, že jim mé díky vyřídíte.
V období od 19.6 do 13.7 byla moje maminka, paní Stanislava Laubová, ve vašem zařízení na odlehčovací službě.
Hned v den kdy jsme ji k vám přivezli, jsme byli přímo okouzleni prostředím a příjemným jednáním všech lidí. Přívětivé, lidské a profesionální chování rázem moji maminku zbavilo veškerých obav.
Pak už jsme při telefonátech s maminkou slyšeli jen samou chválu na veškerý personál v domově.
Byl jí dán dostatečný prostor v uplatňování svých zvyků, milá jí byla starostlivost a ochota personálu, chutnalo jí jídlo a i když se domů už těšila, bude na přijetí a péči u vás vzpomínat.

Pro mě bylo největší překvapení jak se u vás v domově zlepšila hlavně v samostatnosti v chůzi a její nálada je nesmírně optimistická. Našla u vás v sobě další skrytý talent a to pro keramiku.

Chci vám všem opravdu mnohokrát poděkovat za veškerou péči, za to, že neztrácíte chuť být milí a přívětiví ke všem stařečkům, kteří už mají své mouchy. Jsem ráda, že snaha zlepšit péči o naše blízké není jen záležitost standardů na papíře, ale je opravdovou skutečností v praxi.
S díky a hlubokou poklonou Stanislava Šumná

Písmo
Abc
Abc
Abc