Program návštěvy předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky dne 8.9.2015 v Domově seniorů TGM Beroun

12:40 příjezd předsedy vlády ČR

 • před budovou bude delegace očekávána vedením Domova seniorů TGM
 • hosté budou čekat v recepci a před budovou

12:45 – 13:00 zdravice klientů a zaměstnanců v jídelně v 1. patře

 • při příchodu delegace zazpívá pěvecký sbor ZUŠ Beroun pod vedením sbormistryně Mgr. Martiny Rajtmajerové
 • slavnostní přivítání předsedy vlády ředitelem domova Ondřejem Šimonem
 • vystoupení předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky ke klientům a zaměstnancům domova
 • vystoupení poslance PS PČR Richarda Dolejše ke klientům a zaměstnancům domova
 • vystoupení klientky paní Šebkové, bývalé starostky města Loděnice za klienty domova
 • předání darů od klientů domova, dary předá klientka paní Majerová a Klenotová

13:00–13:20 Slavnostní otevření oddělení služby Domova se zvláštním režimem a přestřižení pásky

 • slavnostní otevření se bude konat z levé strany traktu Domova se zvláštním režimem, kde se budou soustředit hosté, veřejnost a tisk
 • při příchodu delegace k otevření zazpívá pěvecký sbor ZUŠ Beroun pod vedením sbormistryně Mgr. Martiny Rajtmajerové
 • před vstupem do Domova se zvláštním režimem se uskuteční slavnostní projevy významných hostů
 • vystoupení uvede pan ředitel Ondřej Šimon

Hlavní vystoupení:

 • předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka
 • poslanec PS PČR Richard Dolejš
 • náměstek hejtmana Středočeského kraje Dr. Ing. Jiří Peřina
 • radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje Emílie Třísková

Přestřižení pásky se budou účastnit:

 • předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka
 • poslanec PS PČR Richard Dolejš
 • náměstek hejtmana Středočeského kraje Dr. Ing. Jiří Peřina
 • radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje Emílie Třísková
 • pan ředitel Ondřej Šimon
 • paní Klečková – klientka domova
 • paní Ivana Stýblová – vedoucí pracovníků v sociálních službách

  Po slavnostním otevření oddělení Domova se zvláštním režimem bude průvod všech přítomných procházet do oddělení zvláštního režimu.

13:20–13:45 prohlídka Domova seniorů TGM

 • delegaci premiéra a hosty provede ředitel domova pan Ondřej Šimon, zástupkyně ředitele paní Mgr. Olga Dolejšová, Jitka Hošková vedoucí zdravotní sestra, Ivana Stýblová – vedoucí pracovníků v sociálních službách, Mgr. Magdalena Koryčanská, Mgr. Jitka Barthelová

Průběh prohlídky předsedy vlády ČR a hostů:

 • Domov se zvláštním režimem a návštěva vzorového pokoje Domova se zvláštním režimem č. 211, sesterna, koupelna, denní místnost zaměstnanců
 • venkovní terasy a společenské místnosti ve 3. patře
 • rehabilitace 2. patro
 • keramická dílna, aktivizační místnost a ordinace lékaře v 1. patře
 • jídelna v 1. patře
 • dále ostatní hosté mohou navštívit Zookoutek
 • při příležitosti průběhu prohlídky chodeb Domova seniorů TGM je uspořádána výstava fotografií starého Berouna a výstava „Svět mechanické hudby“, kdy budou pro uvedení k dispozici ředitelka Muzea Českého krasu Beroun a zástupce Fotoklubu Beroun – nejstarší fotoklub v Berouně (1969)

13:45–14:25 společný oběd se starosty okolních obcí, s řediteli domovů pro seniory a s řediteli škol z Berouna – jídelna v 1. patře

14:25 odjezd předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky

Písmo
Abc
Abc
Abc