Zkvalitňování služeb v Domově seniorů TGM

Stále se snažíme zkvalitňovat naše služby vedoucí ke spokojenosti klientů.
Od 1.10.2015 jsme navázali novou spolupráci se zdravotnickým zařízením Medicínské centrum Poliklinika Anděl s.r.o.
Naše cíle při uzavření nové spolupráce:
- zajištění pravidelné zdravotní péče o klienty tak, aby lékař docházel do ordinace domova vždy v pravidelnou nasmlouvanou dobu,
- zajištění zdravotní péče každému klientovi, který o tuto péči v našem domově zažádá (klient má možnost si ponechat svého praktického lékaře ke kterému dochází),
- zajištění dalších lékařských oborů: praktický lékař, kardiolog, interní lékař, diabetolog, ortoped, endokrinolog, dermatolog, gynekolog a dle potřeby dalších lékařských oborů,
- zajištění možnosti stálých (denních i nočních) odborných konzultací lékaře se zdravotními sestrami, které zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči v našem domově.
Ve středu dne 7.10. 2015 proběhla první návštěva praktické lékařky MUDr. Krásové, kdy proběhla první registrace klientů. Lékařka bude naše zařízení navštěvovat každou středu a bude k dispozici všem klientům, kteří péči lékaře budou potřebovat.

Dosavadní lékařská péče o naše klienty u neuroložky MUDr. Lucie Kinclové ze zdravotnického zařízení Medicentrum Beroun s.r.o. a psychiatrická lékařská péče MUDr. Felcmanové ze zdravotnického zařízení Clinterap s.r.o. zůstává zachována.

Dalším zkvalitněním služeb pro klienty Domova seniorů TGM je zavedení nočních služeb zdravotních sester, kdy od 1.10.2015 zajiš­ťujeme nepřetržitý provoz v oblasti odborné zdravotní ošetřovatelské péče.
Tuto péči nyní v nočním provozu zajišťují zdravotní sestra a pracovníci v sociálních službách.

Písmo
Abc
Abc
Abc