Informace o změnách pro žadatele o pobytovou službu Domova pro seniory

Od 1.1.2016 je změněna věková skupina pro příjem nových klientů do Domova seniorů TGM.
Do současné doby bylo možné přijímat do pobytové služby Domov pro seniory osoby nad 55 let věku.
Dle nové metodiky Krajského úřadu Středočeského kraje je možné přijímat klienty až nad 65 let věku. Ostatní služby (Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby) zůstávají nezměněny.
Výjimka: osoby mladší 65 let, kteří mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu).

Podrobné informace o poslání jednotlivých služeb naleznete v levé (modré) liště „SLUŽBY“ a výběrem jednotlivých druhů služby v nabídce.

Písmo
Abc
Abc
Abc