Informace o změnách pro žadatele

Od 1.1.2016 dochází ke změně úhrad za ubytování.
Ceny jsou změněny pouze u jednolůžkových pokojů, kdy základní cena se zvyšuje z 200 Kč na 210 Kč za den.
Ceny dvoulůžkových pokojů se nemění.

Tato změna je učiněna v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Písmo
Abc
Abc
Abc