IGELITKA PRO ČESKÝ ROZHLAS

Domov seniorů TGM Beroun
Vás zve na předání zvukových nahrávek rozhovorů
Rudolfa Kadeřábka


s názvem

IGELITKA PRO ČESKÝ ROZHLAS

Kdy: V pátek dne 12. února 2015 od 10.00 hodin
Kde: Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun
Program: Předání zvukových nahrávek Českému rozhlasu, pořízené panem Rudolfem Kadeřábkem. V nahrávkách jsou obsaženy rozhovory se známými osobnostmi naší kultury.
Hudební doprovod zajišťuje pěvecký sbor ZUŠ V. Talicha Beroun Krákorky se sbormistryní Mgr. Bc. Martinou Rajtmajerovou.
Účast veřejnosti je vítaná!

Písmo
Abc
Abc
Abc