Pozvánka na přednášku Vzdělávání bez bariér

DOMOV SENIORŮ TGM
GYMNÁZIUM JOACHIMA BARRANDA BEROUN
SOŠ A SOU BEROUN HLINKY

si Vás dovoluje pozvat na přednášku s názvem
JIŽNÍ ANGLIE A LONDÝN

Kdo: PaedDr. Maia Darchia a žákyně SOŠ a SOU Beroun Hlinky
Markéta Budilová, Anička Doupníková a Denisa Kašpárková
Kdy: 18. 2. 2016 od 9 hodin
Kde: Domov seniorů TGM v Berouně

Účast na přednášce je bezplatná!

VZDĚLÁVÁNÍ BEZ BARIÉR Lokální program vzdělávání pro seniory na Berounsku Pod záštitou PaedDr. Milana Němce, MBA, statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Středočeského kraje

Písmo
Abc
Abc
Abc