Školní práce studenta Gymnázia J. Barranda Marka Paclta našla uplatnění v našem domově

V úterý dne 15.3.2016 nav­štívili náš domov profesorka Gymnázia J. Barranda Mgr. Marie Štěpničková a student kvarty Marek Paclt. Účelem tohoto příjemného setkání bylo podepsání dohody o užívání vytvořené powerpointové prezentace Markem Pacltem pro potřeby Domova seniorů TGM.

Původně bylo toto školní dílo vytvořeno v rámci školního projektu, realizovaném v předmětu Informatika a výpočetní technologie pro příležitost Vánočního jarmarku na Plzeňce v Berouně. Zde byly jednotlivé prezentační slidy studentů promítané za účelem představení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v Berouně.

Prezentace vznikala před vánoci 2015 ve spolupráci Marka Paclta, profesorky Mgr. Marie Štěpničkové a vedoucí sociálně aktivizačního úseku Mgr. Olgy Dolejšové.
Vedení domova se s radostí obou stran rozhodlo tuto zdařilou školní práci využívat za účelem prezentace domova na veřejnosti.

Tímto si dovolujeme Marku Pacltovi a vedoucí práce Mgr. Marii Štěpničkové poděkovat.

Powerpointovou prezentaci naleznete ve složce DOKUMENTY nebo na facebooku.

Písmo
Abc
Abc
Abc