Už jste se byli podívat na výstavě?

Vernisáž výstav se konala ve čtvrtek dne 10.3.2016, patronaci nad výstavami přijal Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel Thomayerovy nemocnice. Vernisáže se dále zúčastnili starosta Berouna pan Mgr. Ivan Kůs a pan Michal Kosprd, zástupce Muzea Českého krasu v Berouně.

Na vernisáži o životě V. Talicha pohovořila naše klientka paní Miluše Talichová, snacha dirigenta Václava Talicha. Tento den přítomní společně slavnostně pokřtili první CD z Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2015.

Touto cestou si také dovolujeme poděkovat za hudební doprovod na vernisáži Základní umělecké škole Václava Talicha v Berouně.

Výstava s názvem O českých dirigentech seznamuje návštěvníky, formou textových panelů s bohatou fotografickou dokumentací, s životem a dílem tří významných českých dirigentů – Rafaela Kubelíka a Václava Talicha, jehož život je úzce spjat s městem Berounem.
Tento projekt vznikl v roce 2013 u příležitosti Roku Václava Talicha a 31. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun za finanční podpory města Berouna v produkci Agentury Jany Láskové Autorem výstavy je hudební publicista a muzikolog Petr Kadlec, v současné době vedoucí oddělení vzdělávacích programů České filharmonie. V části výstavy týkající se Václava Talicha jsou použity materiály ze sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o.

Výstava Doteky času je členskou výstavou Fotoklubu Beroun a představí fotografickou tvorbu členů klubu. Fotoklub Beroun je nejstarším aktivním berounským klubem, který svou činnost zahájil v roce 1969 a v současné době sdružuje 15 členů. Každoročně v Berouně pořádá 2 výstavy a jednotliví členové několik autorských výstav.

Výstavy jsou součástí cyklu, který je vedený pod záštitou poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše.

Podívejte se na fotografie z vernisáže s malou ochutnávkou obrázků z výstav (fotografie naleznete ve složce FOTOGALERIE nebo více na Facebooku) a zastavte se u nás se podívat.

Písmo
Abc
Abc
Abc