Přednáška "Vzdělávání bez bariér"

DOMOV SENIORŮ TGM
GYMNÁZIUM JOACHIMA BARRANDA BEROUN
SOŠ A SOU BEROUN HLINKY


si Vás dovoluje pozvat na přednášku s názvem

Berlín a LONDÝN
VYPRÁVĚNÍ UČITELŮ SOŠ A SOU BEROUN-HLINKY O STUDIU V ZAHRANIČÍ

Kdo: Ing. Marta Machová
Ing. Aleš Krajdl
Kdy: 25. 5. 2016 od 9 hodin
Kde: Domov seniorů TGM v Berouně

Účast seniorské veřejnosti na přednášce je bezplatná!

VZDĚLÁVÁNÍ BEZ BARIÉR
Lokální program vzdělávání pro seniory na Berounsku

Pod záštitou PaedDr. Milana Němce, MBA, statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Středočeského kraje

Písmo
Abc
Abc
Abc