Konec školního roku se týká i našich klientů.

Konec školního roku se týká i našich klientů.

Ve čtvrtek 23.června 2016 se sešli spolutvůrci úspěšného lokálního vzdělávacího programu Domova seniorů TGM s názvem „Vzdělávání bez bariér“.
U společného stolu zasedli Ondřej Šimon (ředitel Domova seniorů TGM), Mgr. Olga Dolejšová ( zástupce ředitele), PhDr. Marie Poledníková (zástupce ředitele Gymnázia Joachima Barranda Beroun) a zástupci SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, paní ředitelka Mgr. Eva Jakubová a Mgr. Irena Trunečková (zástupkyně pro teoretické vyučování). SOŠ a SOU Beroun Hlinky se tento školní rok účastnili vzdělávání našich seniorů poprvé.
Účelem schůzky bylo společné zhodnocení vzdělávání seniorů za proběhlý školní rok, směřování práce ve vzdělávání v dalším školním roce a poznatky studentů, učitelů i seniorů z proběhlé výuky.
Vedení domova seniorů TGM si touto cestou dovoluje poděkovat za práci všech učitelů a studentů, kteří se podíleli na vzdělávání a aktivizaci našich klientů.

Písmo
Abc
Abc
Abc