Pozvánka na besedu.

V pondělí dne 25. července 2016 od 9.30 hodin se bude konat v knihovně Domova seniorů TGM beseda s panem Josefem Vokurkou.
Tématem besedy je „Povodeň v Berouně“. Součástí besedy je promítání videozáznamů.

Veřejnost z řad seniorů je srdečně zvána.

Písmo
Abc
Abc
Abc