Informace o volbách do výboru obyvatel v Domově seniorů TGM

Na základě rozhodnutí Přípravného výboru se volby do Výboru obyvatel Domova seniorů TGM uskuteční v úterý 27.9.2016 od 9.30 do 11.30 hod. v jídelně DS.

Informace o poradním orgánu Výbor obyvatel:
Výbor obyvatel je tradičním institutem, jímž se klienti Domova prostřednictvím svých zástupců podílejí na uspořádání života v Domově nebo např. při podávání připomínek, podnětů nebo i při projednávání stížností klientů.

  1. Výbor obyvatel (dále také „Výbor“) je jedním z poradních orgánů ředitele Domova seniorů TGM, dle Organizačního řádu.
  2. členy Výboru obyvatel (po získání jejich souhlasu) napoprvé jmenuje ředitel Domova a dále jsou na dvouletá období voleni klienti dle volebního řádu, který si Výbor schválí.
  3. Výbor má lichý počet členů (nejméně 3), kteří na návrh některého z členů o důležitých věcech hlasují. Hlasování je platné při účasti alespoň 3 členů Výboru. O jednání se pořizují zápisy.
  4. Výbor si volí předsedu, s nímž projednává ředitel Domova neodkladné záležitosti v období mezi schůzemi Výboru. Předseda řídí schůze Výboru a zastupuje Výbor v době mezi schůzemi.
  5. Stálým hostem schůzí Výboru je ředitel Domova a přizvaní pracovníci Domova.

    Volební řád naleznete v sekci Dokumenty.

Písmo
Abc
Abc
Abc