Pozvánka na 5. výročí otevření Domova seniorů TGM

5. výročí otevření Domova seniorů TGM

Kdy: pondělí 3. října 2016

8:00 – 19:00 Den otevřených dveří pro veřejnost

15:00 Sokolská čestná stráž Zdravice hostů:

  • Richard Dolejš, poslanec Parlamentu ČR
  • Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
  • Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmana pro oblast financí
  • Mgr. Ivan Kůs, starosta města Berouna

15:30 Slavnostní otevření výstav fotografií T. G. Masaryka ve spolupráci s Muzeem Českého krasu Beroun a Muzeem T. G. M. Rakovník

Patronaci nad výstavami přijali:

  • Richard Dolejš, poslanec Parlamentu ČR, pod jehož záštitou je pořádán cyklus výstav v Domově seniorů TGM od roku 2015
  • Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, patron nad výstavou „Masaryk ve fotografii“
  • Jaroslav Sapík, mistr kuchař, patron nad výstavou „Masaryk a gastronomie“

16:00 Slavnostní oceňování klientů, zaměstnanců, dobrovolníků a spolupracujících organizací s Domovem seniorů TGM

Program zahajuje pěvecký sbor Základní umělecké školy Václava Talicha KRÁKORKY pod vedením Mgr. Bc. Martiny Rajtmajerové, ředitelky ZUŠ

Písmo
Abc
Abc
Abc