Pozvánka na besedu

V úterý dne 14. března 2017 od 9:30 hodin se bude konat v jídelně Domova seniorů TGM

Beseda s cestovatelem Václavem Posem.

Tématem besedy je „ZANZIBAR“.
Součástí besedy je promítání videozáznamů.

Veřejnost z řad seniorů je srdečně zvána.

Písmo
Abc
Abc
Abc