Pozvánka na besedu s knihovnou

Beseda s tématem „Vesnický román a jejich autoři“

s paní Ludmilou Švecovou z Městské knihovny Beroun

Kdy: ve čtvrtek dne 13. dubna 2017 od 9:30 hodin
Kde: v klubovně (3. patro) v Domově seniorů TGM

Veřejnost z řad seniorů je srdečně zvána.

Písmo
Abc
Abc
Abc