Oznámení o změnách poskytovaných služeb

Od 1.7.2017 se zvyšuje platba za celodenní stravu klientů u všech poskytovaných služeb:

  • 160 Kč racionální strava (původně 150 Kč)
  • 170 Kč diabetická strava (původně 160 Kč)

Tato změna je učiněna v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Písmo
Abc
Abc
Abc