Oznámení o změnách poskytovaných služeb

Od 1. 10. 2017 v poskytované službě ODLEHČOVACÍ SLUŽBA rušíme stávající systém varianty péče A – D.
Výpočet platby bude počítán za skutečně spotřebovaný čas nutný k zajištění konkrétní činnosti u jednotlivého klienta.
Jedna hodina poskytované péče je počítána 130 Kč/hod. dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Ostatní ceny služeb zůstávají nezměněny

Ubytování
- 200 Kč za lůžko/den (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)

Strava
-160 Kč/ den – racionální strava
-170 Kč/ den – diabetická strava

Podrobné informace:
Sociální pracovnice
Mgr. Magdalena Koryčanská, telefon: 311 517 982, mobil: 777 773 897
e-mail: korycanska.magda@seniori-beroun.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Jitka Barthelová, telefon:311 517 9­82, mobil: 777 771 209
e-mail: barthelova.jitka@seniori-beroun.cz

Tato změna je učiněna v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Písmo
Abc
Abc
Abc