VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DOMOVĚ SENIORŮ TGM 11. prosince – 15.prosince 2017

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DOMOVĚ SENIORŮ TGM 11. prosince – 15.prosince 2017:

Senioři z řad veřejnosti mají na aktivity a hudební vystoupení volný vstup

11.12. pondělí:

 • 9.30 – 11.00 Návštěva dětí v MŠ Závodí Beroun
 • 10.00 – 11.00 Vzdělávání bez bariér se studenty SZŠ Beroun – ,, Alternativní metody “ jídelna 1.patro
 • 14.30 – 16.00 Zooterapie s Rozárkou na oddělení Domova se zvláštním režimem

  - Filmy na přání klientů klubovna 3.patro DS + DZR
  - Individuální návštěvy klientů

12.12. úterý:

 • 9.30 – 11.00 Keramika: dílna 1.patro

  Pracovní dílna(možnost žehlení) dílna 1.patro

  od 12.45 Posezení klientů s panem ředitelem jídelna 1.patro

  14.00 Porada zaměstnanců jídelna 1.patro

13.12. středa:

 • 9.30 – 11.00 Divadelní představení ,, Louskáček“ – ZŠ Karlštejn jídelna
 • 14.30 – 16.00 Povídání na téma ,, Hledání evropské identity“ s Mgr. Petrem Krynským, Th. D. s kazatelem adventistů jídelna 1.patro

  - Individuální návštěvy klientů

14.12. čtvrtek:

 • 9.30 – 11.00 Beseda „60let od úmrtí Josefa Lady“s pí L. Švecovou a E. Rozkotovou z Městské knihovny Beroun klubovna 3.patro

  - Individuální návštěvy klientů

 • 14.00 – 16.00 Hudební vystoupení s Vladimírem Pecháčkem ze skupiny Šlapeto jídelna

  - Individuální návštěvy klientů

15.12. pátek:

 • 9.00 Prezentace výrobků na Vánočních trzích na Husově náměstí v Berouně

OD 7.30 hod. PRAVIDELNĚ KAŽDÉ RÁNO PROTAŽENÍ TĚLA v jídelně s Beatou

Písmo
Abc
Abc
Abc