VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DOMOVĚ SENIORŮ TGM 23. září - 27. září 2019

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DOMOVĚ SENIORŮ TGM 23. září – 27. září 2019

23.9. pondělí:

 • 9.30 – 11.00 Pracovní dílna: dílna 1. patro

  Keramika: dílna 1. patro

14.30 – 16.00 Sportovní hry: před budovou DS
Individuální návštěvy u klientů

24.9. úterý:

 • 9.00 – 10.00 Revize sluchadel: jídelna 1. patro
 • 9.30 – 11.00 Pracovní dílna: dílna 1. patro

  Keramika: dílna 1. patro

 • 14.30 Římskoka­tolická bohoslužba s p.farářem Jonášem
 • 14.00 – 16.00 Pečení – hraběnčiny řezy: jídelna 1. patro

25.9. středa:

 • 9.30 – 11.00 Trénink mozku: jídelna 1. patro

  Individuální návštěvy u klientů

 • 13.00 Výbor obyvatel DS: knihovna 3. patro
 • 14.30 – 16.00 Hudební vystoupení Radka Žaluda: jídelna 1. patro

26.9. čtvrtek:

 • 9.30 – 11.00 Beseda s knihovnicí ,,Vojtěch Náprstek“ : klubovna 3. patro

  Zooterapie s Rozárkou – DZR: přízemí – zookoutek

 • 14.30 – 16.00 Společenská hra „KUFR“ jídelna 1. patro

27.9. pátek:

 • 14.30 – 16.00 Zpívání pro radost: jídelna 1. patro

OD 7.30 hod. PRAVIDELNĚ KAŽDÉ RÁNO PROTAŽENÍ TĚLA v jídelně s Beátkou.

Písmo
Abc
Abc
Abc