"Setkání klientů s ředitelem"

Každé první úterý v měsíci, od ledna 2015, zahajuje pan ředitel Ondřej Šimon pravidelná sezení s klienty. Klienti mohou panu řediteli sdělit svá přání, podněty či problémy. Posezení také budou plnit funkci informačních setkání, kde pan ředitel klientům sdělí novinky, týkající se poskytování služeb a chodu Domova seniorů TGM. „Setkání s ředitelem“ jsou pro klienty dobrovolná.

Písmo
Abc
Abc
Abc