„Tajemství rostlin“

Od 27.2.2015 v 10­.30 hod. bude v prostorách Domova seniorů TGM v Berouně zahájena výstava fotografií Mgr. Viktora Sýkory, vědeckého fotografa pracujícího na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho snímky vznikají s použitím technik světelné a skenovací elektronové mikroskopie získávají ocenění po celém světě. Vystavené fotografie pocházejí z cyklu „Tajemství rostlin“ a návštěvníky výstavy zavedou do neuvěřitelně rozmanitého a krásného mikrosvěta.

Písmo
Abc
Abc
Abc